Partneralimentatie op basis van woonbudget (januari 2023)

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan worden er bij ongelijke inkomens vaak afspraken gemaakt over een bijdrage door de een in het levensonderhoud van de ander, de partneralimentatie. Maar als de vaststelling hiervan aan de rechter wordt voorgelegd, dan worden sinds 1 januari 2023 andere uitgangspunten gehanteerd.

Draagkracht

Om vast te kunnen stellen of de een moet bijdrage in het levensonderhoud van de ander is enerzijds de behoefte tijdens het huwelijk en anderzijds de financiële draagkracht van beiden bepalend. De woonlasten worden per 1 januari anders meegewogen. Voorheen werd uitgegaan van de werkelijke woonlasten, nu past de rechter een woonbudget toe. Het uitgangspunt is dat 30 procent van het netto besteedbaar inkomen wordt uitgegeven aan wonen (forfaitaire woonlast genoemd). Aan de hand daarvan wordt de draagkracht bepaald.

Woonbudget

Uit het vastgestelde woonbudget moeten alle woonkosten worden betaald. Dit woonbudget werd al toegepast bij de berekening van kinderalimentatie en nu dus ook bij partneralimentatie. Als de werkelijke woonlasten hoger of lager zijn is dat (uitzonderingen daargelaten) niet meer van invloed op de vaststelling van de draagkracht. Nogmaals, deze aanpak gaat op als het vaststellen van de partneralimentatie wordt voorgelegd aan de rechter. Stellen zijn vrij om andere afspraken te maken.
Uitsluiten partneralimentatie in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat aanstaande echtgenoten het recht op partneralimentatie bij echtscheiding voorafgaand aan het huwelijk niet kunnen uitsluiten  (nihil bepaling genoemd). Scheidende partners zijn wel vrij om in het scheidingsconvenant afspraken op te nemen waarbij wordt afgezien van partneralimentatie. Maar men kan geen beroep doen op een nihil bepaling die al voorafgaand aan het huwelijk in bijvoorbeeld huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden zijn opgenomen.

Afspraken vastleggen

Wat u ook afspreekt, laat het goed en zorgvuldig uitrekenen en vastleggen in een scheidingsconvenant. Uw RFEA adviseur berekent uw wensen en houdt er ook rekening mee dat u onder de streep evenveel overhoudt. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info