Pensioen: wie krijgt wat na een scheiding? (November 2022)

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan is het belangrijk stil te staan bij het pensioen. U kunt dat namelijk op verschillende manieren regelen en verdelen. Een paar zaken om bij stil te staan.

Ouderdomspensioen
In de huidige Wet verevening pensioenen bij scheiding (WVPS) is geregeld dat de helft van het oudedagspensioen dat tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is opgebouwd, “verevend” dient te worden. Dit betekent dat u beiden recht heeft op de helft van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar u krijgt dit niet direct. Het pensioen wordt pas uitgekeerd zodra de (ex-)partner met pensioen gaat. Overigens kunt u in onderling overleg afspraken maken over de verdeling. Het pensioen mag bijvoorbeeld in een andere verhouding dan 50/50 toebedeeld worden. Jullie mogen ook een periode kiezen die afwijkt van de huwelijkse periode en jullie kunnen zelfs de WVPS in zijn geheel uitsluiten.
Maar let op: u krijgt het pensioen van uw partner niet automatisch uitgekeerd. Als u tijdens de scheiding niets regelt, moet u uw pensioendeel op uw ex-partner verhalen zodra die met pensioen gaat. U doet er daarom verstandig aan binnen twee jaar na de scheiding de pensioenuitvoerder(s) in te lichten over de scheiding.

Nabestaandenpensioen
Maak ook afspraken over het (bijzonder) nabestaandenpensioen. Na de scheiding heeft de voormalige partner namelijk recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het volledig opgebouwde nabestaandenpensioen, dus ook van vóór de huwelijkse periode (tenzij dit al is toebedeeld aan een vorige ex-partner). Ook hier mogen jullie in onderling overleg weer van afwijken.

Conversie: zelfstandig recht op uitbetaling pensioen
U kunt ervoor kiezen om het recht op nabestaanden- en ouderdomspensioen samen te voegen en het te koppelen aan uw eigen pensioengerechtigde leeftijd. Dit heet conversie. U krijgt dan het nabestaandenpensioen en het ouderdomspensioen uitgekeerd op het moment dat u zelf met pensioen gaat en niet meer nadat uw partner pensioneert of overlijdt. Het wordt dus uw eigen recht en u bent niet meer afhankelijk van uw ex-partner. Deze optie heeft ook een keerzijde. Conversie kiest u in principe samen. Als uw ex-partner vervolgens komt te overlijden, dan vloeit het ouderdomspensioen dat u oorspronkelijk heeft opgebouwd, niet meer naar u terug. Bij verevening is dat wel het geval.

Er komt een nieuwe wet aan waarbij conversie de standaard wordt. Uiterlijk 2027 zou die wet in werking moeten treden. Tot die tijd is conversie alleen mogelijk als u hier samen overeenstemming over bereikt én de pensioenuitvoerder hiervoor toestemming geeft. Ook hier geldt: regel dit binnen twee jaar na de echtscheiding.

Afspraken vastleggen
Wat u ook afspreekt omtrent het pensioen, laat het goed en zorgvuldig vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Zo voorkomt u dat er onbedoeld en ongewenst pensioenverrekening plaatsvindt. Dit kan namelijk leiden tot vervelende fiscale gevolgen met grote financiële consequenties. Als RFEA-adviseur kan ik u over alle ins en outs omtrent scheiden en het pensioen en de verdeling daarvan vertellen, zodat u samen een passende keuze kunt maken.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info