Belasting aangifte in het jaar van scheiding maart 2023


Voor de meesten niet het leukste klusje van het jaar en als je in 2022 bent gescheiden, kan het ook nog een lastige opgave zijn. Betaalde, ontvangen of afgekochte partneralimentatie of wijzigingen rondom de eigen woning, allemaal factoren die van invloed zijn op de aangifte. En wat heeft u afgesproken? Gaat u samen of apart van elkaar aangifte doen? U kunt in het jaar van de scheiding de aftrek en heffing vrij toe te rekenen alsof u het hele jaar fiscaal partner bent geweest en zo uw aangifte optimaliseren, zoals u dat deed ten tijde van de samenleving.
Het echtscheidingsconvenant is het uitgangspunt, maar de feitelijke situatie bepaald de aangifte.

Partneralimentatie manifesteert zich ook in diverse vormen. Een betaalde hypotheeklast voor de ex-partner kan worden gezien als fictieve partneralimentatie. De ontvanger is over dit bedrag dan inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet verschuldigd. Voor de betalende partner is het bedrag aftrekbaar. Overeengekomen partneralimentatie kan ook op verschillende manieren worden afgekocht. In principe is dit voor de betaler aftrekbaar en voor de ontvanger belast, maar voor samenwoners is dit weer anders dan voor echtgenoten/geregistreerd partners.

Toedeling aan één van de partners of verkoop van de gemeenschappelijke woning heeft gevolgen voor de hoogte van de eigenwoningschuld en voor uw hypotheekrenteaftrek. Ook hangt dit samen met de eigendomsverhouding, (samenlevings)voorwaarden en de draagplicht die met de hypotheekverstrekker is overeengekomen.
Ook kent de fiscus speciale regelingen indien u de woning nog in gezamenlijk eigendom heeft en één van beiden de woning heeft verlaten met de bedoeling er niet in terug te keren. Onder voorwaarden kunt u de rente nog tot 2 jaar na het vertrek in aftrek brengen voor het deel waarvan u eigenaar bent.

Een ander groot vermogensbestanddeel dat tijdens het scheidingsproces wordt verdeeld, is het pensioen. Ook verrekening of afkoop van pensioen of het overdragen van een lijfrente heeft fiscale gevolgen. De consequenties voor de belastingaangifte komen tijdens het scheidingsproces aan de orde en worden in het convenant vastgelegd.

De aangifte over het jaar van scheiden kan zelfs voor de professional complex zijn. Laat u daarom tijdens het scheidingsproces altijd door een financiële professional begeleiden, zodat ook de fiscale consequenties van de scheiding al inzichtelijk zijn en eenduidig opgenomen worden in de afspraken. Dat geeft voor beiden veel duidelijkheid bij het invullen van de belastingaangifte.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info