Hoe ga ik te werk?

Scheidingsadvies tweezijdige begeleiding
Bij een  scheiding staan de zorg om de eventuele kinderen en huisvesting vaak bovenaan. Daarnaast zijn er vele vragen: over geld, recht op toeslagen, alimentatie, wie heeft waar recht op, hoe moet het met de belastingaangifte in het jaar van scheiding? Al deze vragen komen in de juiste volgorde aan bod. Om tot een toekomstbestendig resultaat te komen doorlopen we, na een gratis en positieve kennismaking, samen het volgende proces:


  1. Inventarisatie van alle van invloed zijnde componenten zoals alimentatie en -duur, woning, gemeenschappelijke bezittingen, ouderdomsvoorzieningen, erfenissen, schenkingen, schulden, belastingen, pensioen. Voor ondernemers tevens  inventarisatie van activa en passiva.
  2. Indien van toepassing: opstellen Ouderschapsplan (omgangsregeling, co-ouderschap, kinderalimentatie, verdeling kosten kinderen, informatie uitwisseling), wonen, boedelscheiding voor kinderen, afspraken tussen kinderen en ouders.
  3. Verdelen / verrekenen gemeenschappelijk bezit: Afspraken over de (eigen) woning, gezamenlijk vermogen, lijfrentes – verzekeringen, pensioen, alimentatie, ondernemersvermogen.
  4. Opstellen/ondertekening convenant
  5. Check door en bespreking met advocaat, indiening scheidingsverzoek bij de rechtbank en inschrijving beschikking in het gemeentelijke Basis Register Personen.

Het convenant wordt gerealiseerd door een combinatie van gesprekken  en uitzoekwerk van mijn kant. Indien gewenst kunnen de gesprekken in de avonduren worden gepland. Deze vinden in principe op neutraal terrein bij mij op kantoor plaats. De gemeente stuurt bericht zodra de (echt)scheiding is ingeschreven en dan is de zaak rond.

Het komt geregeld voor dat na inschrijving van de scheiding er nog zaken openstaan, bijvoorbeeld de verkoop van de woning of afhandeling van het pensioen. De belastingaangifte in het jaar na scheiding roept vaak ook veel vragen op. Uiteraard blijf ik begeleiden tot de laatste punten geregeld zijn. Daarnaast bied ik een jaarlijks service gesprek aan bijvoorbeeld om te kijken of het ouderschapsplan nog passend is bij de levensfase van de kinderen.

Scheidingsadvies eenzijdige begeleiding
Naast begeleiding van stellen geef ik ook persoonlijk financieel advies met betrekking tot de scheiding. Om mijn neutraliteit te behouden, bied ik deze service alleen aan als de scheiding door een andere partij wordt geregeld.


Voor collega vakgenoten
Soms is het prettig een casus aan iemand met een frisse kijk voor te leggen. Of er is behoefte om te sparren of een deel van een dossier in te vullen, zoals de eigen woning regeling, verdeling of verrekening van lijfrentes, wel of geen belastinglatentie toepassen of een alimentatieberekening. Neem gerust contact op en we bespreken de mogelijkheden.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info